Rule 63…Final Getsuga Tenshou

Rule 63...Final Getsuga Tenshou