Shidou = Miku’s Darling… Fufufu…

Shidou = Miku's Darling... Fufufu...