True

AnimeRG-Dragon-Ball-Super-001-720p-Phr0stY.mkv_snapshot_02.17_2015.07.15_21.14.23